Brandövning

Under gårdagen övade alla lärare på att släcka bränder med handsläckare och brandfilt. Innan övningen föreläste Eldupphör, brandsäkerhetsföretag, om hur oberäkneligt och farligt eld är.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Detta är nog det svåraste inlägg vi har skrivit