Läs motiveringen till priset!

Tidningen Webfinanser skriver om Dizza Tobak-tävlingen och där går att läsa en motivering till varför våra sjuor och sexor fick priset! - Många av bidragen håller en mycket hög kvalitet, säger Anders Lönegård, projektledare Dizza Tobak, SAMBA (Samarbete för barnen). Vinnarna utmärker sig genom att de ger såväl en äkta tidningskänsla med exempel på både kreativ och spännande grafisk utformning som en bra blandning av faktainformation, egna reflektioner och skämtsamma eller avskräckande serier och bilder. Så här lyder motiveringen till Andra pris årskurs 7: "Nikko Flip", Klass 6-7, Humfryskolan, Malmö:
En grafiskt mycket professionell tidning med mycket information och spännande perspektiv på tobaksfrågan. Läs hela artikeln här.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Detta är nog det svåraste inlägg vi har skrivit